top of page
Divers Underwater_edited.jpg

Search & Selection

Cobaan Search & Selection is een executive search & selection traject dat maatwerk levert in het vinden van de juiste kandidaat voor een exclusieve opdracht. Met ruime ervaring sinds 1998 is Cobaan de specialist in het searchen en selecteren voor functies op kader, management & directieniveau binnen de bouw, infra, techniek en bouwgerelateerde toeleverantie & industrie. Als opdrachtgever ervaart u transparantie, persoonlijke betrokkenheid en partnerschap. Zaken als discretie en professionaliteit zijn vanzelfsprekend. Daarbij is Cobaan gewend aan het uitvoeren van trajecten die gevoelig kunnen liggen en een “low profile” of strategische aanpak nodig hebben.

Executive search houdt in dat Cobaan in opdracht van de opdrachtgever actief en gericht op zoek gaat naar de kandidaat die volledig past binnen het functieprofiel van de vacature. Via het uitgebreide netwerk, opgebouwd relatiebestand, actieve internet search en eventuele advertentiecampagne worden geschikte kandidaten in kaart gebracht. Middels het inzetten van gedragstesten selecteert Cobaan niet alleen op taken en verantwoordelijkheden, maar ook op basis van een passend persoonsprofiel. Dit is de kwaliteit van Cobaan. Op zeer vertrouwelijke basis en met kennis van de markt en het proces van bouw en infra passende, geschikte kandidaten voordragen bij de opdrachtgever. Hieruit ontstaat de zorgvuldige match en invulling van de opdracht.

Vele opdrachten worden low-profile uitgevoerd, met name gevoelige management en directiefuncties. Cobaan heeft diverse executive search & selection opdrachten tot een succes gebracht.

Direct search is een afgeleide van executive search waarbij nadrukkelijk geldt dat Cobaan kandidaten benadert, waarvan de gegevens door de opdrachtgever zijn aangereikt. Door discrete benadering, zonder directe benoeming van de opdrachtgever, worden potentiële kandidaten gepolst of ze open staan voor een stap in hun carrière.

Download de leaflet

bottom of page