Assessment

Assessments en talent analyses

De assessments en talent analyses zijn een combinatie van het jarenlange specialisme enerzijds en van het gebruik van wetenschappelijke instrumenten voor talenten- en persoonlijkheidsonderzoek anderzijds. Cobaan is een gecertificeerd licentiehouder voor het afnemen van het talenten motivatie assessment.

 

De assessments en talent analyses van Cobaan wordt ingezet voor:

Motivatie van selectiebeslissingen en beoordeling

Talentenanalyse en -assessment

Meting van (competentie-) potentieel

Nul meting

Basis voor performance en 360 graden feedback

Klankbord voor ontwikkeling

Team analyse

De doelgroep waarvoor de assessment en talent analyse wordt ingezet is:

Management- en directie in bouw, infra- en toeleverende industrie.​

Midden- en hoger kaderfuncties (UTA-personeel) binnen de uitvoerende bouwkolom.​

HBO- en WO functies binnen het bouwproces van de bouw en infra.​

Commercieel- en technische functies binnen de toeleverende industrie.

Staf- en projectsupport functies binnen de bouwkolom

Instrumenten die Cobaan tot zijn beschikking heeft zijn:

Talenten Motivatie Analyse (TMA gecertificeerd ook voor teamanalyses)

DAS-toets, (dominantie, afstandelijkheid en sociaal)

Persoonlijkheidstoets

Helicopterviewtoets

Capaciteitenanalyses

360 graden feedback

DISC scan

Leerstijlen KOLB

Roos van Leary

Leiderschapsstijlen

BELBIN Rollen

Groepsrollentest

MBTI

Beroepssectoren en activiteiten interesse analyse

Competentie- en talent gericht interview

SELECTIE ASSESSMENT

Cobaan | Copyright 2012