top of page

Integraal talentmanagement

Worden in uw organisatie de functies ook steeds meer rollen? Heeft u overzicht in de snelveranderende omstandigheden wie voor welke rol het beste passend is? Kunt u aan deze rollen competenties koppelen? Hoe zorg En bent u vervolgens in staat de best passende medewerkers te selecteren en zodanig hun talenten te ontwikkelen dat zij helpen de organisatiedoelen te realiseren vanuit hun individuele drijfveren en behoeften?

"Integraal talentmanagement volgens Cobaan, het zorgen voor de best passende talenten op de juiste plek"

 

Visie van integraal talentmanagement

De visie van integraal talentmagagement (ITM) is als volgt: 

Organisaties zijn mensen met talenten die samenwerken

Talenten van mensen bepalen de realisatie van organisatie-doelen

Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat dicht bij hun ware aard ligt

Focus op samenhang beschikbare en gewenste talenten creëert succes 

TMA ITM garandeert duurzame innovatieve organisaties

Talenten van medewerkers ontwikkelen

Bij ITM gaat het om het herkennen, benutten en ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers en deze in te zetten in de rol en structuur van de organisatie/team/afdeling.  ITM is daarmee een instrument om uw organisatie en uw mensen in samenhang te ontwikkelen. Immers; mensen functioneren het best, leren het snelst, zijn proactiever en het meest betrokken als ze werk doen dat matcht met hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Daarbij wordt het gedrag zichtbaarder en bewuster in uw organisatie wat fundament en basis is voor verdere ontwikkeling.

We maken gebruik van het Talent Management Systeem (TMS) van de TMA. Daar hoort een passend implementie- en certificeringstraject bij waaronder het DEAL programma van Cobaan. Voor het gebruik van de TMA Methode en het TMS dient een licentieovereenkomst te worden getekend. 

Voor meer info neem contact op!

TMA.png
ITM diagram.png
ITM developmentLAB.png

Competentieprofielen

Cobaan ondersteunt organisaties bij het opstellen van competentieprofielen in relatie tot de veranderende rollen en/of functies. Middels het ophalen van informatie (via interviews, workshops) bij de diverse stakeholders komen we tot de voorbereiding van een gedragen competentieprofiel welke we online definitief maken. Veel organisaties kiezen ervoor de competentieprofielen toe te voegen aan de functiebeschrijvingen. De vormgeving van de profielen verschilt per organisatie. We werken competenties uit in drie tot vijf gedragsvoorbeelden.

Implementatie ITM

Cobaan is als gecertificeerd TMA professional ervaren in het implementeren van talentmanagement als instrument. We creeëren een online plek waar talent- en competentiemanagement samenkomen.

bottom of page