top of page
Soccer%20Team_edited.jpg

Teambuilding & Serious gaming

Ketensamenwerking wordt steeds vaker gezien als de noodzakelijke stap naar vernieuwing in de bouwsector. Het draagvlak wordt steeds breder en partijen zijn in toenemende mate op zoek naar het hoe en waarom. Niet alleen in de keten maar vooral ook intern in de organisatie zelf loont het om samen te werken. Door de inzet van slimme technologieën in de processen wordt samenwerken steeds belangrijker en het doorbreken van silo's een must.

Teambuilding en teamontwikkeling worden in de trainingen getriggered door de inzet van gamification. Deze games vergroten de motivatie en versterken de continue verbetering. 

Hoe krijg je het zoveel mogelijk voor elkaar dat jouw team of zelfs je gehele (project-) organisatie:

- bewust is leven lang leren en ontwikkelen

- gemotiveerd daarvoor zijn

-leert van (groei) fouten

- uitdagingen aangaan

Deze trainingen wordt onderbouwd door ruim 40 jaar internationaal erkend onderzoek (C. Dweck) en is fundamenteel om zowel individuele als ook team ambities te laten groeien. Het legt als het ware het leer - en ontwikkelproces bloot en stimuleert intrinsieke motivatie en samenwerkingsverbanden. 

Deze training legt het verband tussen de begrippen Mindset en Soft skills:

Mindset

Een mindset is een denkstijl of overtuiging die bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt. Volgens de mindset theorie van Carol Dweck zijn er in grondslag twee denkstijlen en overtuigingen: een groei gerichte en vaste mindset. 

Een op groei gerichte mindset (een growth mindset) gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten en vaardigheden kan ontwikkelen en dat oefenenen hierin kan bijdragen.

Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden aangeboren zijn en vaststaan, waarbij oefenen geen zin heeft en dit niet kan veranderen. 

Soft skills

"Soft skills (begrip(s)vaardigheden of zachte vaardigheden) zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Het is een term uit het moderne, competentiegerichte onderwijs. Onder softskills wordt daar verstaan: het ontwikkelde vermogen, om de eigen competentie, zo nodig in samenwerking met anderen, in praktische vaardigheden en kennis om te zetten. Softskills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. Softskills zijn een aanvulling op de "hard skills", de vaardigheden die voor een beroep en allerlei andere activiteiten noodzakelijk zijn."

~ Wikipedia


De trainingen zijn gericht op:

Vergroten van team performance

Communicatieve vaardigheden

Persoonlijke effectiviteit

Omgaan met veranderingen

Effectief samenwerken in teams

Creëren van een goede mindset

Dit zijn incompany en maatwerk trainingen.

bottom of page