top of page

HRD consulting

Cobaan Consulting wordt ingezet voor implementatie van talent- en competentiemanagement functiegericht, competentie onderzoek, assessment en loopbaanontwikkeling en veranderingsprocessen voor organisaties, teams en individuen. Het fundament is hiervoor het inzetten en ontwikkelen van vaardigheden en talenten gebaseerd op groeimindset. Hiervoor wordt de mindset theorie gebruikt van Carol Dweck. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. In feite richt Cobaan zich op skills en performance improvement.

"Verandering komt door focus op de context en niet op de inhoud"

Competentiemanagement
HRD Consulting

 
Assessment
Outplacement
bottom of page