top of page

Van Talent naar Performance

Het persoonlijk en individueel ontwikkelprogramma “Van Talent naar Performance” richt zich op het ontdekken van de talenten die makkelijk ontwikkelbaar zijn en de daaruit volgende competenties en vaardigheid welke nog veel potentie heeft of versterkt/benut dienen te worden.

Na het uitvoeren van de talentenanalyse is er momentum gecreëerd waarbij de deelnemer, maar ook vaak de organisatie feedback blijft ontvangen. De integratie van assessment en training/coaching zorgt ervoor dat het makkelijker en efficiënter is om “verborgen ”en “ontdekte” talenten in een individueel maatwerk ontwikkelprogramma om te zetten.

Concreet betekent dit dat je als deelnemer zoveel mogelijk uitgedaagd gaat worden om taken uit te voeren richting jouw persoonlijke ontwikkeldoel en daarbij de aangeduide competenties kan inzetten. Ook de juiste stimulansen breng je in beeld!

 

Resultaat:

Inzicht in jezelf met Talentenanalyse om talenten, drijfveren en ontwikkelpunten scherper in beeld te krijgen

Persoonlijk competentieprofiel met concreet benoemd gedrag voor het persoonlijke ontwikkeldoel

Rapportage Drijfveren, talenten, kwaliteiten en valkuilen

Performance matrix vanuit 360 graden feedback

Een 4-tal ontwikkel-/coach sessies met direct toepasbare ontwikkelsuggesties

2-tal evaluaties; tussentijdse- en borgingsevaluatie

maar vooral;

Handvatten voor je continue persoonlijke groei en effectiviteit

 

Doelgroep:

Directie, hoger en -middenkader binnen de bouw en infra, en toeleverende industrie

Bouwkundige professionals die verder willen met hun talenten op individuele basis

 

Programma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1
Talentanalyse (1,5 uur/online)
Validatie Talentanalyse gesprek en roadmap (1,5 uur)
Rapportage Drijfveren, talenten, kwaliteiten en valkuilen

Fase 2
1e sessie (1,5 uur): Vastleggen van de "meetlat" alsmede het doel, werkrelatie, verwachting, competenties en gedrag
Competentie analyse met 0 graden feedback (hoe de deelnemer zichzelf ziet)
Performance matrix vervaardigen en analyseren
Verzamelen gegevens en aanmaken dossier
Inzetten 360 graden feedback

Fase 3
2e sessie (1,5 uur): Individuele spiegeling in combinatie met 360 graden feedback rapport
Opzet en verscherping van persoonlijke actielijst
Ontwikkelsuggesties en coaching voor roadmap
Reflectieverslag door deelnemer

Fase 4
Tussentijdse evaluatie na 2e sesie met verslag
3e en 4e ontwikkel- coachsessie van 1,5 per sessie
Reflectieverslag door deelnemer na elke sessie

Fase 5
Borgingsevaluatie; afhankelijk van traject. Eventueel aangevuld met nogmaals de 360 graden feedback

Download de leaflet

Informatie:

De investering voor dit traject is € 2.450,- excl. BTW.

Tussen de sessies zal gemiddeld een week of 4 zitten en het gehele traject duurt ongeveer 6 maanden.

Gesprekslocatie zal normaliter op het kantoor van Cobaan zijn aan de Ceresstraat 35 te Breda.

bottom of page