top of page

Kick-off met projectteam

Omschrijving

Dit kick-off programma is een samenwerking tussen Cobaan en TOPteam in de Bouw en wordt georganiseerd door Michel Tonino en Jozef Derksen, trainers die elkaar al meer dan 20 jaar kennen.

 

De teamsamenstelling voor het realiseren van een bouwproject is vaak afhankelijk van de beschikbare professionals. Het is regelmatig een nieuw samengestelde groep voor een nieuw project. Deze groep is niet vanzelfsprekend een team. Wij geloven dat teamleden die elkaar (willen) kennen,  begrijpen, versterken en vertrouwen, als team beter presteert.

 

Deze kick-off dag is een combinatie van teambuilding en een aanpak voor soepel proces van jouw project.

Resultaat

Teamleden voelen zich vertrouwd en durven elkaar aan te spreken op gedrag, waarmee een goede basis is gelegd voor het verder bouwen aan je team. Ook het werkplezier is aanzienlijk vergroot.

Er is een plan van aanpak, hoe het proces ingericht wordt, met heldere spelregels.

Minder gedoe en miscommunicatie en meer begrip en respect voor elkaar. Best for project!

Bij jouw acties stel je jezelf voortdurend de vraag: ”Word mijn team daar beter van?”

Hoe

Leren kijken naar gedrag van jezelf en de ander en hoe je interventies kunt plegen.

Leren hoe je als team samen het proces kunt inrichten en welke minimale stappen daarvoor nodig zijn.

Programma

Download de leaflet

Blok 1
Kennismaken, hoe doe je dat?
Inzicht in je eigen gedrag
Blok 2
Inzicht in gedrag van de ander 
Hoe werkt communicatie?

Lunch

Blok 3
Serious gaming om te ervaren hoe het is om als team samen te werken
Blok 4
Stappenpan hoe je het proces inricht op basis van de boeken "Topteam in Virtueel bouwen" of "Topteam in UItvoering"

Boekjes.png

Informatie

Voorafgaande aan de kick-off ontvangt elke deelnemer een online vragenlijst (10 min. invultijd)

Groepsgrootte 6-15 deelnemers

Locatie en investering nader te bepalen

Nieuw logo blauw.png
Logo TOPteam in de bouw.jpg

TOPteam in de bouw

bottom of page