Competentiemanagement

Worden in uw organisatie de functies ook steeds meer rollen? Heeft u overzicht in de snelveranderende omstandigheden wie voor welke rol het beste passend is? Kunt u aan deze rollen competenties koppelen? En bent u vervolgens in staat de best passende medewerkers te selecteren en zodanig hun competenties te ontwikkelen dat zij helpen de organisatiedoelen te realiseren vanuit hun individuele drijfveren en behoeften?

"Competentiemanagement volgens Cobaan, het zorgen voor de best passende op de juiste plek"

Competenties van medewerkers ontwikkelen

Bij competentiemanagement gaat het om het herkennen, benutten en ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers en deze in te zetten in de rol en structuur van de organisatie/team/afdeling.  Competentiemanagement is daarmee een instrument om uw organisatie en uw mensen in samenhang te ontwikkelen. Immers; mensen functioneren het best, leren het snelst, zijn proactiever en het meest betrokken als ze werk doen dat matcht met hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Daarbij wordt het gedrag zichtbaarder en bewuster in uw organisatie wat fundament en basis is voor verdere ontwikkeling.

Competentieprofielen

Cobaan ondersteunt organisaties bij het opstellen van competentieprofielen in relatie tot de veranderende rollen en/of functies. Middels het ophalen van informatie (via interviews, workshops) bij de diverse stakeholders komen we tot de voorbereiding van een gedragen competentieprofiel welke we online definitief maken. Veel organisaties kiezen ervoor de competentieprofielen toe te voegen aan de functiebeschrijvingen. De vormgeving van de profielen verschilt per organisatie. We werken competenties uit in drie tot vijf gedragsvoorbeelden.

Implementatie competentiemanagement

Cobaan is als gecertificeerd TMA professional ervaren in het implementeren van competentiemanagement als instrument. We creeëren een online plek waar talent- en competentiemanagement samenkomen. Na implementatie brengt Cobaan talenten van mensen in kaart. Aanvullend geeft het competentiemanagement medewerkers duidelijkheid via een helder competentieprofiel met draagvlak wat de organisatie verwacht. Deze methode legt de relatie tussen de benodigde competenties en de talenten van mensen, zodat organisaties mens en werk effectief op elkaar kunnen afstemmen.