Cobaan | Copyright 2012

Assessments, talentanalyses en loopbaan outplacement 

Assessments en talent analyses

De assessments en talent analyses zijn een combinatie van het jarenlange specialisme enerzijds en van het gebruik van wetenschappelijke instrumenten voor talenten- en persoonlijkheidsonderzoek anderzijds. Cobaan is een gecertificeerd licentiehouder voor het afnemen van het talenten motivatie assessment.

 

De assessments en talent analyses van Cobaan wordt ingezet voor:

Motivatie van selectiebeslissingen en beoordeling

Talentenanalyse en -assessment

Meting van (competentie-) potentieel

Nul meting

Basis voor performance en 360 graden feedback

Klankbord voor ontwikkeling

Team analyse

De doelgroep waarvoor de assessment en talent analyse wordt ingezet is:

Midden- en hoger kaderfuncties (UTA-personeel) binnen  de uitvoerende bouwkolom

HBO en WO functies binnen het bouwproces  van de bouw en infra

Commercieel en technische functies binnen  de toeleverende industrie

Staf- en projectsupport functies binnen de bouwkolom

Instrumenten die Cobaan tot zijn beschikking heeft zijn:

Talenten Motivatie Analyse (TMA gecertificeerd ook voor teamanalyses)

DAS-toets, (dominantie, afstandelijkheid en sociaal)

Persoonlijkheidstoets

Helicopterviewtoets

Capaciteitenanalyses

360 graden feedback

DISC scan

Leerstijlen KOLB

Roos van Leary

Leiderschapsstijlen

BELBIN Rollen

Groepsrollentest

MBTI

Beroepssectoren en activiteiten interesse analyse

Competentie- en talent gericht interview

Loopbaan vraagstukken en outplacement

Wil je de balans opmaken van je carrière. Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je? Zijn dat de vragen waar je mee worstel? Loopbaanbegeleiding helpt je bij het maken van keuzes en geeft je meer zelfinzicht en zelfreflectie. Past wat ik doe bij wie ik ben? Heb je behoefte aan een assessment en een luisterend en kritisch klankbord dan kan Cobaan loopbaanbegeleiding je hierbij ondersteunen. Dit doen we zowel in het kader van instroom, doorstroom en uitstroom (outplacement). Wij werken met tools die je helpen om je drijfveren, kwaliteiten, talenten, interesses, capaciteiten en behoeften duidelijk in kaart te brengen. Dit doen we in een informele setting waarbij, wanneer de mogelijkheid het toelaat,  je de dag kan erVAREN!